Eksamens nervøsitet

PSYKOTERAPI

HYPNOSE 

NLP

ER DU ANGST FOR AT GÅ TIL EKSAMEN?

For at sikre en fair eksamen for jer alle, får I samme opgave:


"I skal kravle op i træet"!


Rigtig mange studerende er nervøse for at gå til eksamen. En smule nervøsitet kan være en fordel, da nervøsitet kan være med til at skærpe vores sanser.


Men nervøsitet kan blive til angst, og denne angst kan blive til et belastende problem i forhold til eksamener. Angsten kan betyde at man enten dumper, opnår en dårlig karakter eller helt melder fra til eksamen og derfor aldrig bliver færdig. 


I forbindelse med en eksamen oplever nogle at de pga. stress og frygt ikke kan huske det stof de ellers har forberedt sig så godt på. Når man sidder foran eksaminator og censor kan hukommelsen svigte eller "klappen kan gå ned".


De informationer man har lært sig er ikke forsvundet i disse situationer, men de ligger bare i det ubevidste.


For nogle studerende er det nok bare at nævne ordet eksamen, så får de hjertebanken.  En uheldig oplevelse ved en eksamen, f.eks at "klappen går ned", kan forstærke angsten, så der skabes en ond cirkel.


Et sådan mønster kan brydes ved hjælp af hypnoterapi og NLP, hvor der kan skabes en positiv forandring.


Alle eksaminanter kan have glæde af hypnoterapi og NLP for at blive bedre til at koncentrere sig, fokusere og yde deres optimale.


 

Forældre kan være bekymret for hypnoterapi


Som forældre kan man ofte være nervøs for at sende sit barn i hypnoterapi. Man er usikker på hele forløbet, kan det nu være farligt? Kan barnet komme i for dyb en trance, så det kan skabe problemer? 


Hypnoterapi er IKKE farligt. Terapeuten kan IKKE skabe forandringer, hvis klienten ikke selv ønsker det. 


Ofte vil forældre være en del af forløbet, da de vil deres børn det bedste og gerne vil hjælpe. En terapeut har tavshedspligt, men hvis klienten selv ønsker nogle emner drøftet mellem terapeut og forældre, vil klienten/barnet blive forspurgt inden. 


SELVE BEHANDLINGEN

Alle hypnoterapi og NLP sessioner starter med, at vi taler om hvilken forandring du ønsker og forventer i forhold til lige netop din problematik.


Både i hypnose og NLP handler det om, at finde frem til dine indre ressourcer for, at kunne skabe positive forandringer.

KONTAKTOPLYSNINGER

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Det kan du gøre på mail dmjagge@gmail.com eller mobil 2012 5934.


Copyright © All Rights Reserved.